Ein Partneriaid a’n Rhanddeiliaid

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cynnwys rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol o fewn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol sy’n cynrychioli addysg, yr amgylchedd, iechyd, chwaraeon, datblygu cymunedol, twristiaeth a’r economi. Mae’r rhanddeiliaid yn cyfarfod tair gwaith y flwyddyn, gan gynnwys ein cyfarfod blynyddol ym mis Medi.