Clwb Hwylio'r Bala

Hwylio Gwynedd

Mae Clwb Hwylio Bala wedi’i leoli ar yr ochr gogledd ddwyrain o Lyn Bala sy’n rhoi mynediad hawdd at un o ddyfroedd hwylio mwyaf darluniadwy yng Nghymru.

Mae cwch diogelwch wedi’i ddarparu pob penwythnos o fis Mawrth hyd at ddiwedd Hydref, gyda rhai ychwanegol yn ystod ein hadegau prysuraf gan gynnwys yr wythnosau teuluol a gwyliau’r banc, felly mi gewch ddod draw i hwylio’n hyderus.

Mae’r clwb yn cynnig nifer o gyfleusterau i aelodau ac i ymwelwyr.

Tudalen Facebook : Bala Sailing Club

Gwefan:
http://www.balasc.org.uk/index.php
Clwb Hwylio'r Bala
Bala Sailing Club, Clwb Hwylio'r Bala

I ddechreuwyr Offer ar gael