Antur Nantlle Cyf

Dringo/Mynydda Gwynedd

Sefydlwyd Antur Nantlle yn 1991 fel cwmni cyfyngedig nid er elw, gan grŵp o bobl leol i weithio er lles ardal Dyffryn Nantlle a’r cylch. Nod yr Antur oedd ymgyrraedd at adfywiad economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yn yr ardal gan roi blaenoriaeth i hyrwyddo menter ymhlith pobl leol a datblygu cyfleodd i greu swyddi. Datblygodd y cwmni dros y blynyddoedd ac erbyn heddiw mae’r seiliau cadarn iawn.

Cyswllt:
Robat Jones
Rhif Ffôn:
01286 882688
Gwefan:
http://www.anturnantlle.com/index.php
Antur Nantlle Cyf
Antur Natlle Cyf, Antur Nantlle Cyf

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu