Clwb Antur Dyffryn Peris

Canŵio / Caiacio Gwynedd

Sefydlwyd Clwb Antur Dyffryn Peris ar gyfer plant ac oedolion sy’n byw o fewn ardal Dyffryn Peris a’r pentrefi cyfagos.

Mae’n cynnig y cyfle i brofi gweithgareddau awyr agored fel ceufadu, mynydda, dringo a rhwyfo.

Mae’r clwb yn cyfarfod sawl gwaith yr wythnos, rhwng mis Ebrill a mis Medi ar yr adegau canlynol:

  • Nos Lun 6pm – Ceufadu i oedolion – Croeso i ddechreuwyr
  • Nos Lun 6.15pm – Ceufadu i bobl ifanc (sgiliau uwch)
  • Nos Fawrth 6.30pm – Rhwyfo ar Afon
  • Nos Fercher 6.30pm – Cychod Hir Celtaidd
  • Nos Iau 6pm – Ceufadu i blant ysgol uwchradd ac oedolion
  • Nos Iau 6.45pm – Cychod Hir Celtaidd
  • Dydd Sadwrn 10.30am – Ceufadau Sbrint
  • Dydd Sul 9.30am – Rhwyfo ar yr Afon a Chychod Hir Celtaidd

Yn ystod y Gaeaf, mae yna sesiynau rhwyfo yn unig: Cychod Hir Celtaidd ar fore dydd Sadwrn (9.30am), ac ar fore dydd Sul (9.30am).

Mae gweithgareddau eraill yn cael eu cynnal ar hap, felly cysylltwch â ni am fanylion neu ewch i’n gwefan i weld y calendr digwyddiadau.

Mae croeso cynnes i unrhyw un gymryd rhan. Mae cost o £3 i bob sesiwn ac mae ac mae cyfle i brofi dau sesiwn am ddim cyn gorfod ymaelodi â‘r clwb.

Cyswllt:
Michelle Jones
Rhif Ffôn:
07795481968
Gwefan:
http://clwbantur.com/
Clwb Antur Dyffryn Peris
Clwb Antur Dyffryn Peris, Clwb Antur Dyffryn Peris

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael