Clwb Canŵa Colwyn

Canŵio / Caiacio Conwy

Ffurfiwyd y clwb dros 20 mlynedd yn ôl ac roedd yn un o’r clybiau canŵ cyntaf yng Ngogledd Cymru.

Rydym yn cynnig gwahanol weithgareddau poblogaidd gan gynnwys canŵio mewn cwch agored, caiacio môr a chaiacio dŵr gwyn ac rydym yn darparu ar gyfer unrhyw oedran neu allu.

Mae Clwb Canŵio Colwyn yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn ac yn cynnal sesiynau hyfforddi yn y pwll nofio yng Nghanolfan Hamdden Colwyn dros y gaeaf.

Mae’r holl offer sydd eu hangen ar gael i’w fenthyg, fel arfer yn ddi-dâl, er mwyn i chi allu rhoi cynnig ar yr holl ddisgyblaethau heb fuddsoddi’n drwm mewn offer.

Am ragor o wybodaeth am weithgareddau a digwyddiadau clwb, ymwelwch â gwefan y clwb.

Tudalen Facebook : Colwyn Canoe Club Open Group

Cyswllt:
Lorna Deans
Gwefan:
http://www.canoecolwyn.org.uk
Oedran Isafswm:
None
Clwb Canŵa Colwyn
Colwyn Canoe Club, Clwb Canŵa Colwyn

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu Clwb Cymunedol