Clwb Canwio Llangollen

Canŵio / Caiacio Sir Ddinbych

Mae Clwb Canŵio Llangollen yn glwb canŵio i aelodau yn unig yn Llangollen ac yn cynnal sesiynau wythnosol gan gynnwys hyfforddiant ar afonydd, sesiynau yn y pwll, teithiau ar yr afon a chyrsiau.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Cyswllt:
Dan Jones
Gwefan:
https://www.llangollencanoeclub.org
Clwb Canwio Llangollen
Llangollen Canoe Club, Clwb Canwio Llangollen

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu