Clwb Mynydda Gogledd Ddwyrain Cymru

Dringo/Mynydda Sir Ddinbych Sir y Fflint Sir Wrecsam

Wedi’i sefydlu yn 2007, mae’r Clwb yn un eithaf newydd a hyd yn hyn mae tua 50 o aelodau llawn ar draws y wlad, er bod y rhan fwyaf yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Rydym yn rhedeg nifer o weithgareddau o fewn gwledydd Prydain a thramor ac yn cyfarfod yn rheolaidd ar waliau ddringo neu ar greigiau ynghanol yr wythnos ac yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol.

Gall unigolion sydd heb ymaelodi eto ymuno â ni a gweld os ydynt yn deall ein hiwmor, ac os ydych yn ein hoffi, mae croeso i chi ymuno â ni! Bydd angen tâl aelodaeth flynyddol, ac mae’r holl weithgareddau wedyn yn costio’r hyn y maent yn ei gostio. Gall hyn efallai fod yn rhannu cost petrol neu dalu am lety a bwyd yn rhywle.

Ar gyfer gweithgareddau technegol fel dringo creigiau neu fynydda gaeafol, nid yw’r clwb yn darparu hyfforddiant i ddechreuwyr, ond unwaith y gallant weithredu’n ddiogel ar lefel sylfaenol, mi fydd cyfoeth o brofiad i’w gael gan aelodau eraill y clwb.

Tudalen Facebook : North East Wales Mountaineering Club - NEWMC

Gwefan:
http://www.newmc.org.uk/
Clwb Mynydda Gogledd Ddwyrain Cymru
North East Wales Mountaineering Club, Clwb Mynydda Gogledd Ddwyrain Cymru

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu