Cerddwyr Caernarfon a Dwyfor

Cerdded Gwynedd

Rydym yn grŵp cyfeillgar a chroesawgar. Os ydych chi’n newydd i gerdded neu os ydych yn gerddwr rheolaidd sy’n awyddus i ddechrau rhywbeth newydd, cysylltwch â ni neu ymunwch â ni ar un o’n teithiau.

Mae gennym ystod eang o deithiau cerdded, o deithiau byr, hawdd ar arfordir Llŷn i deithiau cerdded gwych ar gribau neu sgramblo yn Eryri.

Mae gennym hefyd nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol, penwythnosau hir, swper blynyddol a noson gwis.

Tudalen Facebook : Caernarfon + Dwyfor Ramblers

Cyswllt:
Dafydd Jones
Gwefan:
http://www.cadramblers.co.uk/
Cerddwyr Caernarfon a Dwyfor
Caernarfon and Dwyfor Ramblers, Cerddwyr Caernarfon a Dwyfor

I ddechreuwyr Offer ar gael