Clwb Rhwyfo Môr Conwy

Rhwyfo Conwy

​Sefydlwyd Rhwyfwyr Môr Conwy i roi’r cyfle i bawb gymryd rhan mewn rhwyfo yn y môr ym mae prydferth Conwy.

Dyma griw cyfeillgar o wirfoddolwyr sy’n gweithredu polisi hollgynhwysol sy’n golygu gall unrhyw un sydd â diddordeb ddod draw i roi cynnig arni beth bynnag yw eu gallu neu anabledd!

Tudalen Facebook : Conwy Rowing Club

Cyswllt:
Alisdar Weddge
Rhif Ffôn:
01248 689281
Clwb Rhwyfo Môr Conwy
Conwy Sea Rowing Club, Clwb Rhwyfo Môr Conwy

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu