Clwb Mynydda Cymru

Dringo/Mynydda

Mae Clwb Mynydda Cymru yn hyrwyddo mynydda drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn agored i bawb sy’n hoff o fynydda mewn cwmni hwyliog, diogel a chefnogol.

Drwy fod yn aelod o’r clwb gellid manteisio ar:

  • deithiau amrywiol yn Ne a Gogledd Cymru ar ddyddiau Sadwrn neu Sul,
  • deithiau llai heriol ar ddyddiau Mercher,
  • yswiriant y CMP (Cyngor Mynyddig Prydain) ar gyfer holl weithgareddau’r Clwb,
  • ddysgu neu gwella sgiliau a hyder mynydda gydag aelodau mwy profiadol,
  • deithiau mynydda tramor neu i rhannau eraill o’r DU yn rheolaidd,
  • gefnogaeth ariannol i fynychu cyrsiau trwy’r Bartneriaeth Awyr Agored,
  • ddisgownt mewn amryw o siopau offer mynydda
  • gyfle i ymarfer neu gwella iaith os yn dysgu’r Gymraeg.

Tudalen Facebook : Clwb Mynydda Cymru

Gwefan:
http://www.clwbmynyddacymru.com/
Oedran Isafswm:
12
Clwb Mynydda Cymru
Clwb Mynydda Cymru, Clwb Mynydda Cymru

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael