Clwb Hwylio Bae Colwyn

Hwylio Conwy

Rydym ni’n glwb lleol sydd â diddordeb mewn gweithgareddau dŵr ac yn cyfarfod yn nhŷ’r clwb ‘y seasports’ sydd wedi’i leoli ar y Promenâd gyda golygfa gwych o harbwr Rhos.


Mae gennym ni adran dingi sy’n cyfarfod ar y Sul yn ystod y tymor hwylio ar y promenade yn Llandrillo yn Rhos, ar lithrfa Aberhod.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd misol,cynllunio’n strategaethau rasio a chymdeithasu yn nhŷ’r clwb.

Mae’r clwb ar agor drwy’r flwyddyn gyda’r oriau trwyddedu arferol. Mae croeso i ymwelwyr.

Bydd croeso cynnes i ymwelwyr ac aelodau newydd i ymuno gyda’r rasio.​ Ymwelwch â‘n gwefan am fwy o wybodaeth.

Cyswllt:
Nigel Bailey
Rhif Ffôn:
01492 203519
Gwefan:
http://sailcolwyn.org.uk
Clwb Hwylio Bae Colwyn
Bay of Colwyn Sailing Club, Clwb Hwylio Bae Colwyn

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu