Clwb Sgwba Blymio Llŷn

Sgwba-blymio Gwynedd

Mae’r clwb yma, sy’n gysylltiedig â BSAC yn croesawu deifwyr newydd a phrofiadol. Mae gennym brofiad gwych mewn deifio yn y dyfroedd heriol o amgylch Pen Llŷn a thu hwnt, ac wedi hyfforddi nifer o ddeifwyr i safon BSAC gan ddefnyddio ein haelodau cymwys. Mae prif leoliad y clwb ym Mhwllheli.

Tudalen Facebook : Clwb Deifio Llŷn Sub Aqua Club

Cyswllt:
Melanie Harding
Rhif Ffôn:
01758 613418
Gwefan:
http://www.llynscuba.org.uk/index.html
Clwb Sgwba Blymio Llŷn
Llyn Sub Aqua Club, Clwb Sgwba Blymio Llŷn