Clwb Beicio Ardudwy

Beicio Gwynedd

Dyma glwb newydd i geisio annog plant i fwynhau seiclo, gwella sgiliau a gobeithio cystadlu mewn gwahanol gystadlaethau.

Rydym yn cyfarfod yn wythnosol ar nosweithiau Iau rhwng 6pm - 7pm yn Ysgol Ardudwy.

Yn ystod misoedd y gaeaf rydym yn cynnal sesiynau pob yn ail ddydd Sadwrn ac rydym yn rhedeg sesiynau teuluol o fewn yr ardal.

Tudalen Facebook : Clwb Beicio Ardudwy

Clwb Beicio Ardudwy
Clwb Beicio Ardudwy, Clwb Beicio Ardudwy