Clwb Pŵer Seiclo

Beicio Gwynedd

Mae Clwb Pŵer Seiclo yn glwb seiclo cynhwysol sydd wedi’i leoli ym Mhlas Menai.

Mae gennym hyfforddwyr profiadol ac offer addasol i wneud beicio yn addas i bawb.

Mae nifer o wahanol feics ar gael i bobl gydag anawsterau a’u teuluoedd/ffrindiau gael profi gan gynnwys beic ochr yn ochr, beic tandem a chludwr cadair olwyn.

Yn agored i aelodau newydd a’u teuluoedd.

Cyswllt:
Stephen Weake
Clwb Pŵer Seiclo
Cycle Power Adaptive Cycling Club, Clwb Pŵer Seiclo

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu