Clwb Seiclo Madog

Beicio Gwynedd

Sefydlwyd Clwb Seiclo Madog yn ystod Hydref 2012 gyda’r nod o ddod â beicwyr ffordd yn ardal Porthmadog at ei gilydd. Rydym yn griw cyfeillgar o feicwyr gyda gwahanol lefelau o allu ac mae croeso cynnes i aelodau newydd p’un ai’n ddechreuwyr neu’n feicwyr cyn-broffesiynol.

Gallwch gael syniad o’n gweithgareddau ar dudalen facebook y clwb. Pan mae’r tywydd yn caniatau rydym yn mynd am reid grwp bob bore Sul. Cedwir cyflymdra cymhedrol am awr gyntaf y reid dydd Sul er mwyn i bawb aros gyda’i gilydd, mae hyn yn rhoi cyfle i reidio gyda grwp heb boeni am gadw i fyny efo’r gweddill.

Rydym hefyd yn gwahodd aelodau i drefnu eu reidiau grwp eu hunain drwy’r dudalen facebook ar brydiau eraill yn yr wythnos. Mae’n ffordd ddelfrydol i feicwyr o allu tebyg ymuno â’i gilydd.

Gwefan:
http://csmadog.co.uk/
Clwb Seiclo Madog
Clwb Seiclo Madog, Clwb Seiclo Madog