Clwb Seiclo Dysynni

Beicio Gwynedd

Sefydlwyd Clwb Beicio Dysynni yn 2002 ac ers hynny mae wedi datblygu i fod yn glwb Beicio Cymru. Ers ei sefydliad, mae’r clwb wedi denu tua 90 o aelodau, sydd, o ystyried ei leoliad yn nhref gwledig Tywyn, Gwynedd, yn beth rhyfeddol!

Tudalen Facebook : Dysynni Cycling Club (official)

Clwb Seiclo Dysynni
Dysynni Cycling Club, Clwb Seiclo Dysynni