Cyswllt Conwy

Conwy

Sefydlwyd Cyswllt Conwy ar gyfer Anableddau Dysgu yn 1997 i helpu i hyrwyddo hawliau pobl ag anabledd dysgu sy’n byw yng Nghonwy, Gogledd Cymru. Ei amcan yw sicrhau bod gan bobl ddewis a chyfle cyfartal o fewn y gymuned maen nhw’n byw ynddi.

Gwefan:
http://www.conwy-connect.org.uk/
Cyswllt Conwy
Conwy Connect, Cyswllt Conwy

I bob gallu