Chwaraeon Ddŵr Bae Colwyn

Canŵio / Caiacio Conwy

Rydym yn ganolfan chwaraeon dŵr cyfeillgar wedi’i leoli ym Mhorth Eirias. Credwn fod Gogledd Cymru yn le gwych i bobl sydd wrth eu boddau mewn gweithgareddau dŵr.

Wedi’i leoli ar draeth anhygoel Baner Las Bae Colwyn ar arfordir Gogledd Cymru, rydym yn cynnig hyfforddiant mewn hwylio, hwylfyrddio a chychod pŵer trwy’r cynllun RYA, yn ogystal â llogi fflyd o offer hwylio, hwylfyrddio, ceufadu, canŵio a SUP.

Gwefan:
http://colwynbaywatersports.co.uk/
Chwaraeon Ddŵr Bae Colwyn
Colwyn Bay Watersports, Chwaraeon Ddŵr Bae Colwyn

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu