Clwb Tan Ddŵr Rhosneigr

Sgwba-blymio Ynys Môn

Yng nghlwb sgwba blymio Rhosneigr rydym yn canolbwyntio ar ddeifio môr yn ystod y tymor deifio (Mawrth i Dachwedd) tra hefyd yn gwneud gwahanol ymarferion graddau. Mae sesiynau pwll yn tueddu i fod ym mis Mai a mis Mehefin, ac rydym yn defnyddio Canolfan Blymio Vivian ar gyfer hyfforddi a gloywi sgiliau (Tachwedd i Fawrth).

Rydym yn canfod bod y rhaglen hon yn helpu i wneud y gorau o’r tymor deifio.

Dewch i roi cynnig ar ein llongddrylliadau deifio lleol (1800’s-1991), creigresi, ac wrth gwrs, deifio.

Ymwelwch â‘n gwefan am fwy o wybodaeth.

Gwefan:
http://inforhosac.wixsite.com/rhosac
Clwb Tan Ddŵr Rhosneigr
Rhosneigr Sub Aqua Club, Clwb Tan Ddŵr Rhosneigr