Clwb Rhwyfo Biwmares

Rhwyfo Ynys Môn

​Cafodd Clwb Rhwyfo Biwmares ei sefydlu yn 2013 i hyrwyddo rhwyfo mewn Cychod Hir Celtaidd. Mae’n gweithgareddau yn cynnwys rhwyfo i gadw’n heini, rhwyfo’n gymdeithasol, teithiau a rasio.

Mae rhwyfo yn addas i ddynion a merched o bob oed, a phobl ifanc cyn belled eu bod yn gallu trin y rhwyf mewn ffordd ddiogel.

Bydd croeso cynnes i bawb gan gynnwys dechreuwyr. Cysylltwch â ni a dewch draw am sesiwn blasu am ddim!

Cyswllt:
Peter Read
Gwefan:
http://www.beaumarisrowingclub.org.uk/
Clwb Rhwyfo Biwmares
Beaumaris Rowing Club, Clwb Rhwyfo Biwmares

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu