Clwb Mynydda Môn

Dringo/Mynydda Ynys Môn

​​Rydym yn cyfarfod pob nos Lun rhwng 6yh ac 8yh yng Nghanolfan Ddringo’r Indy, Llanfairpwll neu ‘r Beacon Caernarfon ac yn yr awyr agored yn ystod yr haf.

Rydym wastad yn edrych am aelodau newydd ac yn darparu ar gyfer pob gallu, felly dewch yn llu!

Cyswllt:
Eifion Jones
Rhif Ffôn:
01248 715751 /07867878504
Clwb Mynydda Môn
Clwb Mynydda Môn, Clwb Mynydda Môn

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu