Clwb Hwylio Penmaenmawr

Hwylio Syrffio Conwy

Mae Clwb Hwylio Penmaenmawr yn sefydliad preifat, di-elw a ffurfiwyd yn 1960 sy’n hyrwyddo, trefnu, ac yn goruchwylio rasio cychod hwylio bach ym Mae Conwy.

Mae’r clwb yn helpu pobl i ddysgu hwylio, yn trefnu digwyddiadau cydeithasol, ac yn cydweithio â sefydliadau eraill i annog a hyrwyddo hwylio.

Rydym yn aelodau o Gymdeithas Hwylio Brenhinol a Chymdeithas Hwylio Cymru.

Rydym hefyd yn rhedeg clwb achub bywyd syrffio rhwng 5 - 6:30 pob nos Iau.

Am ragor o wybodaeth am weithgareddau’r clwb, digwyddiadau ac aelodaeth, cysylltwch â ni.​

Tudalen Facebook : Penmaenmawr Sailing Club - PSC

Cyswllt:
Craig Petch
Gwefan:
http://www.pensailing.co.uk/
Clwb Hwylio Penmaenmawr
Penmaenmawr Sailing Club, Clwb Hwylio Penmaenmawr

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu