Dringo dan do Ynys Môn

Dyma glwb dringo i ferched wedi’i leoli yn Wal Ddringo’r Indy, Llanfairpwll.

Mae aelodau’r clwb i gyd yn gyn-gyfranogwyr o gyrsiau dringo Antur y Ferch Hon Y Bartneriaeth Awyr Agored.

Nid yw’r clwb ar hyn o bryd yn darparu ar gyfer dechreuwyr, cysylltwch â Swyddog Cynhwysol y Bartneriaeth Awyr Agored am ragor o fanylion.

RBC Womens