Clwb Hwylio Brenhinol Cymru

Hwylio Gwynedd

Wedi ei leoli tu mewn i dref muriog, ganol oesol Caernarfon, Porth yr Aur yw’r safle clwb iotio hynaf yn y byd. Mae ei leoliad unigryw yn cynnig golygfeydd syfrdanol dros Afon Menai a’r hen dref. Mae ei gysylltiad â’r môr a hwylio, a’r diwylliant a’r dreftadaeth, sydd wedi deillio yn eu sgil mor fyw a pherthnasol heddiw ag y buont erioed.

Heddiw mae Clwb Hwylio Brenhinol Cymru yn sefydliad bywiog gyda rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau hwylio a rhwyfo a chyfarfodydd cymdeithasol. Ymunwch â ni i fwynhau’r croeso a dysgu rhagor am hanes diddorol y fangre hudol yma a’r bobl sydd wedi eu hanrhydeddu gyda’u presenoldeb.

Cod post:
LL55 1SN
Gwefan:
http://www.royalwelshyachtclub.org.uk/
Clwb Hwylio Brenhinol Cymru
Royal Welsh Yacht Club, Clwb Hwylio Brenhinol Cymru

I ddechreuwyr Offer ar gael