Clwb Padlo Dyffryn Conwy

Canŵio / Caiacio Conwy

Ffurfiwyd y clwb yn 1991 gan grŵp o ferched a oedd yn cymryd rhan yn y C2 (canŵod Canadaidd) o dan arweiniad Jackie Freer. Gyda chefndir Jackie mewn padlo marathon, ymunodd dynion â’r clwb a chafwyd fwy o gychod.

Dros y blynyddoedd, bu cynnydd yn yr aelodau, ac mae nifer o’r rhain wedi bod yn rhan o ddigwyddiadau fel marathon, sbrint, dŵr gwyn, canŵio môr, slalom, surfski a rasys padlo, gyda rhai yn cyrraedd safon tîm Prydain. Mae’r clwb wedi’i leoli ar Aber Conwy, ac mae’n agored i oedolion. Mae’r rhan fwyaf yn padlo cychod marathon neu gychod môr - mae rhai yn padlo i rasio ac eraill yn mwynhau padl hamddenol

Tudalen Facebook : Dyffryn Conwy Paddlers

Cyswllt:
Penny Wingfield
Rhif Ffôn:
01492 650989
Gwefan:
http://www.dcpaddlers.co.uk
Clwb Padlo Dyffryn Conwy
Dyffryn Conwy Paddlers, Clwb Padlo Dyffryn Conwy

I ddechreuwyr Offer ar gael I bob gallu