Clwb Cerdded Conwy

Cerdded Conwy

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mwynhau teithiau cerdded o gwmpas ardal Sir Conwy? Os felly, ymunwch â ni fel cerddwr neu wirfoddolwr!

Mae Cerdded Conwy yn grŵp annibynnol, nid er elw, o Arweinwyr Teithiau Cerdded Gwirfoddol sy’n llunio rhaglenni cerdded tymhorol gyda chymorth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae’r holl deithiau cerdded yn rhad ac am ddim (oni nodir yn wahanol yn y rhaglen). Fodd bynnag, i helpu i gynnal gwaith grŵp Cerdded Conwy, gwerthfawrogir unrhyw roddion gan gyfranogwyr ar deithiau cerdded (rydym yn awgrymu £2). Mae’r rhoddion yn helpu Cerdded Conwy i allu arwain teithiau cerdded a digwyddiadau yn y dyfodol.

Cyswllt:
Sian Williams
Rhif Ffôn:
01492575290
Gwefan:
http://www.cerddedconwywalks.org/
Clwb Cerdded Conwy
Conwy Walks, Clwb Cerdded Conwy

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael