Clwb Dreigiau Coed y Brenin

Beicio Mynydd Gwynedd

Dyma glwb beicio mynydd teuluol sy’n cynnig sesiynau sgiliau i blant rhwng 8-14 dan ofal hyfforddwyr cymwys Seiclo Cymru/Prydain.

Rydym yn croesawu pobl o bob gallu- o ddechreuwyr i’r profiadol i ddatblygu sgiliau yn ogystal â mwynhau a chymdeithasu.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â ni neu ymwelwch â‘n gwefan.

Tudalen Facebook : Dreigiau Coed y Brenin Dragons

Cyswllt:
Sarah Hattle
Gwefan:
http://dreigiaucoedybrenindragons.co.uk/
Clwb Dreigiau Coed y Brenin
Clwb Dreigiau Coed y Brenin, Clwb Dreigiau Coed y Brenin

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd