Clwb Hwylio Llandudno

Hwylio Conwy

Dyma glwb hwylio lleol wedi’i leoli ar y promenâd yn Llandudno. Bydd cyrsiau’n cael ei rhedeg rhwng Mai a Medi.


Mae’r cyrsiau hyfforddi ar gyfer dechreuwyr ac i’r rheiny sydd eisiau ‘dysgu rasio’.Am wybodaeth bellach ar weithgareddau’r clwb, digwyddiadau ac aelodaeth cysylltwch â ni.

TudalenFacebook : Llandudno Sailing Club

Tudalen Trydar : @llandudnosc

Cyswllt:
Ceri Roberts
Rhif Ffôn:
01492 546160
Gwefan:
http://llandudno-sailing.com/
Clwb Hwylio Llandudno
Llandudno Sailing Club, Clwb Hwylio Llandudno

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu