Clwb Canwio'r Bala

Canŵio / Caiacio Gwynedd

​Oes gennych chi ddiddordeb mewn slalom ar yr afon neu canŵa yn gyffredinol?

Gallem ddarparu ar gyfer dechreuwyr ac i unigolion sydd ag anableddau.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r clwb, cyfarfodydd ac aelodaeth, cysylltwch â ni.

Tudalen Facebook : Bala Canoe Club

Cyswllt:
Iain Russell
Cod post:
LL23 7RY
Rhif Ffôn:
07968 060483
Clwb Canwio'r Bala
Bala Canoe Club, Clwb Canwio'r Bala

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael