Antur y Ferch Hon

Canŵio / Caiacio Dringo/Mynydda Beicio Dringo dan do Beicio Mynydd Cyfeiriannu Rhwyfo Sgwba-blymio Hwylio Sgïo Syrffio Treiathlon Cerdded Rhedeg Ynys Môn Conwy Sir Ddinbych Sir y Fflint Gwynedd Sir Wrecsam Sir Benfro

Rydym yn anelu i ysbrydoli merched i fod yn actif drwy sesiynau gweithgareddau cyfeillgar a chymdeithasol, gan gynnwys dringo, cerdded, caiacio, canŵio,beicio mynydd, sgïo, cyfeiriannu, hwylio, syrffio, achub bywydau beistonnau, rhwyfo cychod hir Celtaidd, nofio mewn dŵr agored a rhedeg mewn coedwigoedd ac ar fynyddoedd

Mi fydd y sesiynau yma yn llawn hwyl, yn ddiogel, yn bleserus ac yn addas ar eich cyfer, ac mi fyddent yn cael eu harwain gan hyfforddwyr ac arweinwyr profiadol.

Ariennir rhaglen Antur y Ferch Hon gan Magnox.

Cyswllt:
Bethan Davies
Rhif Ffôn:
01690 720 167 / 07753 497 453
Gwefan:
https://www.facebook.com/groups/154937112042796/
Antur y Ferch Hon
This Girls’ Adventure, Antur y Ferch Hon

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu