Antur i Bawb

Canŵio / Caiacio Beicio Dringo dan do Cyfeiriannu Rhwyfo Hwylio Sgïo Ynys Môn Conwy Sir Ddinbych Sir y Fflint Gwynedd Sir Wrecsam Sir Benfro

Rydym yn herio pobl anabl, eu teuluoedd a’u ffrindiau i roi cynnig ar weithgaredd yn yr awyr agored. Bydd y gweithgareddau yma yn cynnwys hwylio, hwylfyrddio, canŵio, caiacio, padlo ar eu traed (SUP), dringo, cerdded, seiclo, rhwyfo a syrffio.

Mae sesiynau datblygu wedi’u trefnu ar gyfer unigolion sy’n dymuno datblygu eu sgiliau mewn gweithgaredd anturus penodol. Efallai bydd rhai yn ennill gwobrau hyfedredd o ganlyniad i’w sgiliau newydd.

Ariennir rhaglen Antur i Bawb gan Morrisons Foundation.

Cyswllt:
Bethan Davies
Rhif Ffôn:
01690 720 167 / 07753 497 453
Antur i Bawb
Inclusive Adventure, Antur i Bawb

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu