Llamwyr Llŷn

Cerdded Gwynedd

Mae Llamwyr Llŷn yn glwb rhedeg newydd.

Ar hyn o bryd mae’r nosweithiau hyfforddi yn cael eu cynnal ar nosweithiau Llun am 18:00 a Mercher am 18:30 o Glwb Hwylio Pwllheli.

Mae’r clwb yn gysylltiedig ag Athletau Cymru ac yn canolbwyntio’r rhan fwyaf ar redeg mynydd, ffyrdd a thraws gwlad.

Y gobaith yw gweld aelodau yn gwisgo lliwiau’r clwb, sef gwyrdd a glas, i gynrychioli’r môr a’r mynydd. Mae croeso i unigolion o unrhyw lefel o ffitrwydd.

Tudalen Facebook : Llamwyr Llyn Striders

Cyswllt:
Mark Southee
Rhif Ffôn:
07500 838341
Llamwyr Llŷn
Llyn Striders, Llamwyr Llŷn