Rhwyfwyr Deganwy CHC

Conwy

Yng Nghlwb Hwylio Conwy, rydym wedi cael cwch hir ac yn gwahodd aelodau a phobl nad ydynt yn aelodau i fynd ar y dŵr ac ymuno mewn sesiynau rhwyfo o’r pontŵn yn Neganwy, wrth ymyl y blwch signal.

Ar hyn o bryd rydym yn rhwyfo dair neu bedair gwaith yr wythnos. Mae sesiynau’n rheolaidd fel a ganlyn:

  • Dydd Sul 10.00 yb
  • Dydd Mawrth 6.00 yp
  • Dydd Mercher 10.00 yb

Gellir trefnu sesiynau eraill yn ôl y galw.

Mae croeso i bob gallu. Mae gennym ni lansiad hawdd o’r pontŵn ar draeth Deganwy ar gyfer mynd ar ac oddi ar y cwch, a gallwn rwyfo ar unrhyw gam o’r llanw.

Mae sesiynau’n ddibynnol ar y tywydd, gall gwyntoedd uwchlaw 20mya fod yn broblem, ond mae gennym ddyfroedd cysgodol yn yr harbwr. Mae rhwyfo i fyny at gei Conwy ac o dan y bont yn gyflwyniad ardderchog i’r gwch.

Mae hon yn ffordd gymdeithasol, di-straen i gael ymarfer corff a mwynhau golygfeydd hyfryd afon Conwy.

Darperir siacedi bywyd.

Unrhyw ymholiadau, ffoniwch Martin.

Cyswllt:
Martin Barritt
Rhif Ffôn:
01492583690
Gwefan:
https://www.conwayyachtclub.com/rowing/