Clwb Syrffio Dyffryn Conwy

Syrffio Conwy

​Mae’r clwb wedi ei leoli yn Surf Snowdonia yn Nolgarrog.

Rydym yn cynnig cyfleoedd syrffio fforddiadwy a chynhwysol i bobl ifanc sy’n byw yn ardal Dyffryn Conwy.

Bydd cyfle i aelodau ddysgu sgiliau ac ennill cymwysterau mewn syrffio, diogelwch yn y dŵr ac achub bywyd ar draeth.

Trwy gysylltiadau â Surf Snowdonia, ‘rydym yn datblygu ac annog aelodau’r clwb i gael gwaith a phrofiad gwaith.

Ymwelwch â‘n gwefan am fwy o wybodaeth.

Cyswllt:
Jon Williams
Gwefan:
https://www.clwbsyrffiodc.org/
Clwb Syrffio Dyffryn Conwy
Dyffryn Conwy Surf Club, Clwb Syrffio Dyffryn Conwy

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael