Starlings Aberystwyth

Canŵio / Caiacio Beicio Ceredigion

Mae Starlings yn grŵp gweithgaredd cymdeithasol sydd wedi’i gynllunio ar gyfer pobl o bob oed a phob gallu. Ei nod yw annog aelodau i gymdeithasu, cael hwyl a chadw’n heini yn rheolaidd. Wedi’i greu’n swyddogol ar Ddydd Gwyl Dewi 2014.

Cyswllt:
Kathleen Phillips
Gwefan:
https://www.starlingsaberystwyth.co.uk
Starlings Aberystwyth
Starlings Aberystwyth, Starlings Aberystwyth

I ddechreuwyr I bob gallu