Caiacwyr Cybi

Canŵio / Caiacio Ynys Môn

Mae grŵp o badlwyr profiadol ac eraill sy’n newydd i’r gweithgaredd wedi dod at ei gilydd i ffurfio clwb caiacio ar Ynys Môn. Bwriad y clwb yw i ddarparu mwy o gyfleoedd i bobl leol mewn gweithgareddau padlo, yn enwedig pobl ifanc a theuluoedd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan neu cysylltwch â ni.

Tudalen Facebook: Cybi Kayakers

Cyswllt:
Andy Short
Rhif Ffôn:
07833424046
Caiacwyr Cybi
Cybi Kayakers, Caiacwyr Cybi

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu