Clwb Seiclo Caergybi

Beicio Ynys Môn

Mae gan y clwb ystod eang o weithgareddau beicio, gan gynnwys treialu amser, rasio ffyrdd a reidiau hamddenol. Er hynny, fel llawer o glybiau beicio, y prif faes yw’r treialon amser wythnosol sy’n amrywio o dreialon deg milltir i deithiau 25 milltir ar ffordd Rhosneigr - Aberffraw - Niwbwrch (A4080). Mae hefyd cyfle gwych i aelodau newydd ymuno gyda’r treial amser 8 milltir ar gwrs Rhosneigr - Engedi - Rhosneigr.

Mae’r sesiynau clwb yn boblogaidd iawn y tu allan i’r tymor ar gyfer cymdeithasu a hyfforddi tra’n ystod y tymor mae digwyddiadau agored yn cael eu cynnal ar y penwythnosau ar y calendr C.T.A.F a W.C.U. Mae gan y clwb dros 25 mlynedd o brofiad o gynnal digwyddiadau sy’n amrywio o bencampwriaethau Cymru i dreialon amser wythnosol.

Mae’r clwb yn croesawu aelodau newydd o bob agwedd o feicio, o ddechreuwyr i seiclwyr profiadol. Bydd croeso cynnes i bawb.

Am fanylion pellach ar sut i ymuno, cysylltwch â ni.

Cyswllt:
Annie Glover
Rhif Ffôn:
07932278119
Gwefan:
http://www.holyheadcyclingclub.co.uk
Clwb Seiclo Caergybi
Holyhead Cycling Club, Clwb Seiclo Caergybi

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd