Gwerin y Coed

Gwynedd

Grŵp y Draenogod

Rydym yn sefydliad ar gyfer plant 3-10 oed sy’n ymwneud â materion cymdeithasol ac amgylcheddol. Rydym yn cwrdd ar brynhawniau Sul yn y warchodfa Gwaith Powdr ym Mhenrhyndeudraeth. Mae’r plant yn dysgu sut i wneud pethau i’r byd natur a sut i adnabod gwahanol bethau yn y warchodfa. Rydym ni’n mynd i gampio pob blwyddyn.

Cyswllt:
Meryl Roberts
Rhif Ffôn:
07717623046
Gwefan:
http://woodcraft.org.uk/where/cymru
Oedran Isafswm:
3 - 10
Gwerin y Coed
Gwerin y Coed, Gwerin y Coed

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd I bob gallu