Gwerin y Coed

Gwynedd

​Mi rydym ni’n sefydliad ar gyfer pobl ifanc sy’n ymwneud â materion amgylcheddol a chymdeithasol.

Byddem yn cyfarfod yn wythnosol i gynnal gweithgareddau addysgol a llawn hwyl, y rhan amlaf yn yr awyr agored. Gobeithiwn i redeg gwobr John Muir fel ffordd o gynnig prosiect strwythuredig ar sail fforio a gwarchod llefydd gwyllt.

Hoffem gynnig hyfforddiant i’r oedolion sy’n gweithio gyda’n pobl ifanc er mwyn gallu rhoi profiadau o’r ansawdd uchaf iddynt. Rydym hefyd â diddordeb mewn cynnig hyfforddiant i’n pobl ifanc er mwyn iddynt gael magu hyder i weithio yn yr awyr agored.

Cyswllt:
Teleri Lea
Rhif Ffôn:
07919262280
Gwefan:
http://woodcraft.org.uk/where/cymru
Oedran Isafswm:
All ages
Gwerin y Coed
Gwerin y Coed, Gwerin y Coed

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd I bob gallu