Clwb Rhwyfo Pwllheli

Rhwyfo Gwynedd

Rydym yn rhwyfo o Bwllheli, ac yn aelodau o Gymdeithas Rhwyfo Môr Cymru (WSRA).

Rydym yn rhwyfo am hwyl ond hefyd yn cystadlu mewn ambell ras cynghrair ar draws Cymru. Rydym hyd yn oed wedi rhwyfo ar y Tafwys ac i Iwerddon!

Mae gan y clwb ddau Gwch Hir Celtaidd (Madryn a Mererid) a thri chwch bach (Yoles).

Mae rhwyfo yn ymarfer corff aerobic gwych sydd yn “low-impact”.

Rydym yn croesawu aelodau newydd unrhyw dro (beth bynnag fo’u profiad neu ffitrwydd), felly beth ydych yn aros amdano?

Cyswllt:
Carwyn Jones-Evans
Gwefan:
http://www.facebook.com/clwbrhwyfopwllheli
Oedran Isafswm:
16
Clwb Rhwyfo Pwllheli
Pwllheli Rowing Club, Clwb Rhwyfo Pwllheli

I ddechreuwyr Offer ar gael