Clwb Mynydda Clwyd

Dringo/Mynydda Sir y Fflint

Mae Clwb Mynydda Clwyd yn glwb cyfeillgar a gweithredol wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru.

Mae gennym raglen gynhwysfawr gyda sesiynau cerdded, sgramblo a dringo wythnosol ac rydym yn cyfarfod yn wythnosol ar nosweithiau yn ystod yr haf.

Rydym hefyd yn teithio dramor ar deithiau dringo neu yn mynd ar deithiau cerdded ar fynyddoedd yr Himalaia.

Yn yr haf rydym yn cael barbeciw yn Eryri ac yn ystod y gaeaf rydym yn cael cyfres o sioeau sleids, y swper blynyddol a’r cyfarfod blynyddol.

Ymwelwch â’n gwefan neu cysylltwch am fanylion pellach.

Tudalen Facebook : Clwyd Mountaineering Club

Cyswllt:
John Heap
Gwefan:
http://www.clwydmc.co.uk
Clwb Mynydda Clwyd
Clwyd Mountaineering Club, Clwb Mynydda Clwyd

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu