Clwb Rhwyfo Madog

Rhwyfo Gwynedd

Mae Clwb Rhwyfo Madog yn rhan o Glwb Hwylio Madog, wedi’i leoli ar yr harbwr ym Mhorthmadog. Rydym yn rhwyfo mewn Cychod Hir Celtaidd gyda seti sefydlog, ac fel arfer mae’r criw yn cynnwys pedwar rhwyfwr a cox. Rydym wedi cysylltu gyda Chymdeithas Rhwyfo Môr Cymru ac yn cymryd rhan mewn nifer o rasys ar hyd a lled y wlad.

Fel clwb, rydym yn cymryd rhan mewn nifer o rasys eraill gan gynnwys y Great London River Race, Castle to Crane a mwy. Rydym hefyd yn cynnal ein ras ein hunain, sef y Madog Dash.

Rydym yn glwb cymdeithasol a chynhwysol, gan gynnwys unrhyw aelodau o unrhyw allau.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag ymuno â’r clwb, cysylltwch â ni.

Tudalen Facebook : Rhwyfo MYC Rowing

Cyswllt:
Pippa Owen
Gwefan:
https://madog-rowing.co.uk/
Clwb Rhwyfo Madog
Madog Rowing Club, Clwb Rhwyfo Madog

Offer ar gael