Clwb Rhwyfo Aberdyfi

Rhwyfo Gwynedd

Mae Clwb Rhwyfo Aberdyfi yn rhwyfo ar aber y Ddyfi a Bae Aberteifi i gael hwyl, i gadw’n heini ac i nifer ohonom, mae’n gyfle i rasio o amgylch arfordir Cymru.

Mae gennym nifer o wahanol gychod gan gynnwys tri chwch Rhwyfo Celtaidd traddodiadol 24’ o hyd gyda seti sefydlog, a’r rhain yr ydym yn eu defnyddio i rasio. Yn ogystal â’r rhain, rydym yn rhwyfo cychod Yoles, sydd gyda seti sy’n sleidio a dyma beth yr ydym yn eu defnyddio ar gyfer rasus rhyngwladol.

Rydym yn trefnu sesiynau hyfforddi dan do yn y gampfa yn Nhywyn dros fisoedd y gaeaf, sy’n ein helpu i gadw mewn rhyw fath o siâp.

Cysylltwch â ni neu ymwelwch â’n gwefan am fwy o fanylion.

Tudalen Facebook : Clwb Rhwyfo Aberdyfi Rowing Club

Cyswllt:
John Eddington
Rhif Ffôn:
01970 880262
Gwefan:
http://aberdyfirowingclub.com
Clwb Rhwyfo Aberdyfi
Aberdyfi Rowing Club, Clwb Rhwyfo Aberdyfi

I ddechreuwyr Offer ar gael