Clwb Tan Ddŵr Gwynedd

Sgwba-blymio Gwynedd

​Rydym yn glwb deifio cyfeillgar a gweithgar yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae’r clwb yn rhedeg gweithgareddau deifio helaeth yng Nghymru, o fewn y DU a thramor.

Ein prif amcan yw cael hwyl a thrwy hyn, hyrwyddo hyfforddiant. Mae nifer o hyfforddwyr cymwys ar gael i’ch dysgu, ac i wella’ch sgiliau deifio.

Hyd yn oed os hoffech aros ar eich graddfa deifio bresennol, bydd rhywun ar gael i ddeifio gyda chi.

Cysylltwch â ni neu ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

Cyswllt:
Nia Haf Jones
Gwefan:
http://www.gwyneddsubaqua.org
Clwb Tan Ddŵr Gwynedd
Gwynedd Sub Aqua, Clwb Tan Ddŵr Gwynedd

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu