Clwb Hwylio Madog

Hwylio Gwynedd

​Rydym yn glwb hwylio lleol a chyfeillgar wedi’i leoli ym Mhorthmadog ac yn ymdrechu i wella cyfleusterau croesawgar a digwyddiadau’r clwb.

Rydym yn awyddus i glywed gan aelodau newydd ac aelodau presennol beth bynnag yw eu diddordebau am gychod.

Rydym yn falch o fod yn glwb croesawgar gyda thŷ clwb cartrefol sy’n le hwylus a braf i ymlacio.

Bydd ein newyddlen, a chai ei lawr lwytho o’n gwefan, yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a digwyddiadau i ddod.

Am fwy o wybodaeth ar sut i ymuno a’r clwb, cysylltwch â ni.

Cyswllt:
Simon Pendrell
Gwefan:
http://www.madocyc.co.uk/
Clwb Hwylio Madog
Madog Yacht Club, Clwb Hwylio Madog

I ddechreuwyr Croeso i deuluoedd Offer ar gael