Clwb Hwylio Caergybi

Canŵio / Caiacio Hwylio Ynys Môn

Mae Clwb Hwylio Caergybi wedi’i leoli mewn lleoliad gwych yn Harbwr Caergybi gyda’i wal harbwr hanesyddol, yr hiraf yn y DU sy’n rhoi mynediad diogel ym mhob math o lanw.

Mae Harbwr Caergybi yn ddelfrydol ar gyfer mordeithio i leoliadau yn Iwerddon, Ynys Manaw a’r Alban.

Dyma glwb bywiog a chymdeithasol ac rydym yn cynnal sesiynau hwylio a digwyddiadau cymdeithasol yn rheolaidd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan neu cysylltwch â ni.

Cyswllt:
Sue James or Nigel Dennis
Rhif Ffôn:
01407 762526
Gwefan:
https://www.holyheadsailingclub.co.uk/
Clwb Hwylio Caergybi
Holyhead Sailing Club, Clwb Hwylio Caergybi

I ddechreuwyr I blant/pobl ifanc Croeso i deuluoedd Offer ar gael I bob gallu