Cyfleoedd am Gyllid

Mae cyllid yn hanfodol i ddatblygu clwb, boed i ddarparu mwy o sesiynau, i allu derbyn mwy o aelodau neu i brynu offer. Dyma ychydig o gyfleoedd am gyllid ar gyfer clybiau cymunedol yng Nghymru;

Newydd! Chwaraeon Cymru- Gronfa Cymru Actif

Diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth.

Bydd grantiau o £300 i £5,000 ar gael ar gyfer cefnogaeth argyfwng.

Ewch i gwefan Chwaraeon Cymru am fanylion

Grantiau Cronfa’r Loteri Fawr

Arian i Bawb - Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Byddent yn ariannu mudiadau sydd â syniadau am brosiectau gwych sy’n:

  • Dod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryf o fewn ac ar draws cymunedau,
  • Gwella’r lleoedd a lleoliadau sy’n bwysig i gymunedau,
  • Galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib.

Gwobrau a Bwrsarïau Plas y Brenin

Mae Plas y Brenin yn cynnig nifer o wobrau a bwrsarïau i gefnogi a datblygu hyfforddwyr yn yr awyr agored, gan gynnwys;

Cronfa Goffa James Brownhill

Ymddiriedolaeth Goffa Jonathan Conville

Cynlluniau Grantiau Cymunedol

Mae nifer o wahanol grantiau cymunedol ar gael, gan gynnwys;

Tesco Bags for Help - hyd at £4,000 ar gael i helpu clybiau i ddatblygu, gyda £2,000 ar gael i’r ail safle a £1,000 ar gael i’r drydydd safle.

Calor Rural Community Fund - Hyd at £5,000 i brosiectau sy’n darparu gwasanaeth cyfredol i gymunedau lleol.

Co-op Local Community Fund - Pob tro mae aelodau yn siopa, mi fydd 1% o’r hyn y maent yn gwario ar gynhyrchion a gwasanaethau Co-op yn mynd tuag at ariannu prosiectau cymunedol lleol.

ASDA Foundation Green Token Giving - Cynllun enwebu yn y siop ac ar-lein.

Waitrose & Partners Community Matters - Cynllun enwebu yn y siop ac ar-lein.