COVID-19

GWYBODAETH I GLYBIAU

Er gwybodaeth, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi atal y broses aelodaeth am y cyfnod i ddod, a bydd hyn yn ailagor wrth i’r sefyllfa ddatblygu. Bydd naill ai aelodaeth tymor byr yn cael ei gynnig neu hyd yn oed aelodaeth am ddim. Efallai y bydd clybiau sydd heb fod yn aelodau o’r blaen yn ystyried ymaelodi yn y dyfodol ac mae manylion yr elusen, gan gynnwys ei nodau a’i hamcanion a gwybodaeth am wahanol brosiectau, i’w gweld ar ein gwefan.

Hefyd, wrth inni fynd trwy’r cam cloi hwn, efallai y bydd gwaith y gall clybiau ei wneud i baratoi ar gyfer dychwelyd i ryw fath o normalrwydd yn y dyfodol. Mae rhai grantiau ar gael sy’n derbyn ceisiadau ar hyn o bryd ac os oes gan eich clwb gynlluniau ar gyfer y dyfodol, gallai hyn fod yn amser da i ystyried ymgeisio.

Rydym yn parhau i fod yn weithredol ac yn agored i fusnes. Dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf, efallai bydd newidiadau i rai o’n gwasanaethau, digwyddiadau a gweithgareddau.

Mi wnawn ni hysbysu ein haelodau os bydd unrhyw newidiadau drwy ddefnyddio’r dudalen hon a thrwy e-bost a’r cyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn annog aelodau i ymweld â’r dudalen hon yn gyson am y diweddara’.

    Mae’r tudalennau yma yn cynnwys gwybodaeth, data, dogfennau, tudalennau a lluniau sydd wedi’u paratoi gan ein partneriaid a sefydliadau trydydd sector eraill.

    Ystyrir y wybodaeth i fod yn wir ac yn gywir ar ddyddiad ei chyhoeddi ond gall newidiadau mewn amgylchiadau ar ôl amser ei chyhoeddi effeithio ar gywirdeb y wybodaeth.

    Mae’r dolenni i safleoedd gwe eraill er gwybodaeth yn unig. Mae gofal wedi’i chymryd wrth ddewis y dolenni fel adnoddau defnyddiol. Er hyn, oherwydd natur newidiol y rhyngrwyd, cyfrifoldeb y defnyddwyr ydi gwneud eu hymchwiliadau, penderfyniadau ac ymholiadau eu hunain am y wybodaeth a geir o wefannau eraill.

    Mi fydd Y Bartneriaeth Awyr Agored yn gwneud y gorau i geisio cyhoeddi gwybodaeth berthnasol a chyfredol ar ein safle we. .