Ymunwch â ni

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gwmni partneriaeth cymunedol elusennol sy’n newid bywydau drwy gynnig gweithgareddau awyr agored. Mae’r Bartneriaeth yn annog pobl yr ardal i ymwneud â gweithgareddau awyr agored drwy gymryd rhan, manteisio ar addysg, gwirfoddoli a dod o hyd i waith sydd yn y pendraw yn gwella iechyd a lles cymdeithasol ac economaidd.

Hoffech chi leisio’ch barn ynghylch polisïau ac ymarfer gorau yn ymwneud â’r awyr agored yn ogystal â hyrwyddo cyfloedd awyr agored yn y rhanbarth? Gallwch ymuno gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored fel Grŵp Corfforedig, Grŵp Gwirfoddol neu Aelod Unigol.

  Mae croeso i bob clwb a grŵp gweithgareddau awyr agored sy’n cynnig gweithgareddau awyr agored rheolaidd i drigolion ymaelodi. Mae dau fath o aelodaeth ar gael i grwpiau eleni.
  Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

  Mae modd i unigolion, sy’n rhannu gweledigaeth a chenhadaeth y Bartneriaeth Awyr Agored ac sy’n awyddus i gynnig cyfraniad perthnasol a gwerth at waith yr elusen, fanteisio ar aelodaeth unigol. Bydd gan Aelodau Unigol un bleidlais yn ein Cyfarfod Blynyddol

  Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag Aelodaeth Unigol cliciwch yma

  Mae hawl gan fudiadau o fewn yr ardal fantais, sy’n rhannu’r un weledigaeth a chenhadaeth ag amcanion y Bartneriaeth Awyr Agored a dangos cyfraniad materol, fanteisio ar aelodaeth i randdeiliaid.

  Bydd aelodau corfforaethol yn derbyn newyddion diweddaraf rheolaidd ynghylch gwaith y Bartneriaeth. Byddan nhw hefyd yn derbyn gwahoddiad i fynd i’n Fforymau Rhanddeiliaid dwywaith y flwyddyn ynghyd â gwahoddiad i Gyfarfod Blynyddol yr Elusen.

  Bydd y Bwrdd yn dwyn i ystyriaeth ceisiadau am aelodaeth i randdeiliaid ac yn eu cadarnhau yn y Cyfarfod Blynyddol. Mae hawl gan y Bartneriaeth wrthod ceisiadau.

  Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag Aelodaeth i Randdeiliaid, cliciwch yma