Dewch i ymuno efo tim CARU ERYRI!

15/07/2021
Mae Caru Eryri yn raglen sy’n cael ei redeg ar y cyd rhwng Parc Cenedlaethol Eryri, Cymdeithas Eryri, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r Bartneriaeth Awyr Agored.
Rydym yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli i bobol yn yr awyr agored, sy’n ymateb i’r galw am gymorth i dim Parc Cendlaethol Eryri yn sgil y twf mawr yn y niferoedd sy’n ymweld a’r ardal hyfryd ers 2020.
Os ydych chi’n caru Eryri, eisiau helpu eraill i’w ddarganfod mewn ffordd saff a chyfrifol, a’n helpu ni i gadw Eryri yn hardd a glan am genedlaethau i ddod – da chi yn berffaith i Caru Eryri!

Da ni yn cynnig diwrnodau allan, i wirfoddoli mewn grwpiau bychan, gydag arweinydd ym mhob grwp, lle byddwn ni yn cerdded (a weithiau gyrru) ar lwybrau penodol ar draws Eryri.

Yn ystod y dydd byddwch yn croesawu a siarad efo ymwelwyr i’r ardal, cynghori cerddwyr a chasglu sbwriel.

Does dim angen bod yn gerddwyr profiadol, ond mae angen bod yn abl i gerdded llwybrau a bod ar eich traed am oddeutu 5 awr.

Dewch mewn esgidiau a dillad addas i dir mynyddig a dewch a bwyd a diod am y diwrnod. Bydd pob offer arall yn cael ei ddarparu.

Os oes ganddoch awydd ymuno, gallwch greu cyfrif ar ein system newydd, My Impact.

Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn gallu gweld yr holl lefydd a dyddiadau lle gallwch fynd i wirfoddoli, ac arwyddo fyny i shifftiau Caru Eryri.

O’r Wyddfa i Ddyffryn Ogwen, ac o Gadair Idris i Lyn Tegid, bydd grwpiau Caru Eryri allan drwy’r haf, tan diwedd mis Medi.

Os allwch ddod i’n helpu 1 waith neu 10 gwaith – mae Croeso i chi efo Caru Eryri!

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Etta Etta.trumper@eryri.llyw.cymru