*ESTYNIAD* - Gwahoddiad i Gyflwyno Tendr

22/10/2018

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi derbyn grant datblygu gan Bortffolio Deyrnas Unedig Cronfa’r Loteri Fawr i ymchwilio i mewn i’r posibilrwydd o ehangu rhai o’i phrosiectau i ardaloedd eraill o fewn y Deyrnas Unedig.

Mi fydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn rhoi cynnig llawn i Bortffolio’r DU erbyn diwedd Ionawr 2019 felly maent yn chwilio am unigolyn neu gwmni addas a fydd yn gallu eu cefnogi drwy’r broses datblygu dros y tri mis nesaf.

Gallwch lawrlwytho’r ddogfen gwahoddiad i dendro wrth glicio’r llun isod